ภาพกิจกรรมงานทำบุญบริษัท ครบรอบ 12 ปี

  งานพิธีทำบุญบริษัท ชูพันธุ์ อินดัสเทียลเซอร์วิสเซส จำกัด ครบ1รอบ ปีที่ 12 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 และบริษัทในเครือ คือบริษัท ซีไอเอส อินเตอร์เทค จำกัด..ผ่านไปอย่างอบอุ่นและมีความสุข ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกๆท่าน..มีการร่วมกันคิดกิจกรรมการแสดงหน้าเวที..เล่นเกมส์เพื่อเสริมสร้างความสามามัคคีในกลุ่มพนักงาน ทั้งนี้ ทางบริษัท ชูพันธุ์ อินดัสเทียลเซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดงานทำบุญมาต่อเนื่องในทุกๆปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารพนักงาน และกัลยาณมิตรทุกคน

Visitors: 113,439