ภาพกิจกรรมงานทำบุญบริษัท ครบรอบ 16 ปี 2566

  งานพิธีทำบุญบริษัท ชูพันธุ์ อินดัสเทียลเซอร์วิสเซส จำกัด ครบรอบ ปีที่ 16 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 และบริษัทในเครือ คือบริษัท ซีไอเอส อินเตอร์เทค จำกัด..ผ่านไปอย่างอบอุ่นและมีความสุข ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกๆท่าน..มีการร่วมกันคิดกิจกรรมการแสดงหน้าเวที..เล่นเกมส์เพื่อเสริมสร้างความสามามัคคีในกลุ่มพนักงาน ทั้งนี้ ทางบริษัท ชูพันธุ์ อินดัสเทียลเซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดงานทำบุญมาต่อเนื่องในทุกๆปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารพนักงาน และกัลยาณมิตรทุกคน

Visitors: 127,097