ฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

กิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ซึ่งทางบริษัท ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพักงาน บริษัท ชูพันธุ์อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซส จำกัด ทุกคน จึงได้มีการจัดให้มีการอบรมในทุกๆปี  พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

Visitors: 127,099