ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2561

กิจกรรมซ้อมดับเพลิง ของพนักงานบริษัท ชูพันธุ์อินดัสเตรียลเซอร์วิสเซส จำกัด ประจำปี 2561 เนื่องจากทางเราเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานในทุกๆปี 

Visitors: 108,914