กิจกรรม CSR เพื่อชุมชน 27/7/2562 ทำความสะอาดถนนโดยรอบ

Corporate Social Responsibility (CSR) = ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน .. กิจกรรมที่สร้างจิตอาสา และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมให้กับพนักงานทุกคน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

Visitors: 113,433